Hardenberg

Subsidiebijdrage amateurkunstverenigingen 2019

Door de redactie

De beoefening van de amateurkunst neemt binnen de gemeente Hardenberg een belangrijke plaats in. Verschillende verenigingen houden zich bezig met muziek, zang en toneel. Ze laten regelmatig van zich horen. Concerten, uitvoeringen en presentaties worden verzorgd op tal van plaatsen in de gemeente. De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk en daarom kunnen amateurkunstverenigingen in aanmerking komen voor subsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te lezen in de Subsidieverordening Amateurkunstbeoefening 2008 die te vinden is op: www.hardenberg.nl/cultuursubsidies. Ook vindt u hier een formulier om subsidies aan te vragen.

Amateurkunstverenigingen die in het bestand van de gemeente zitten en jaarlijks aanspraak maken op subsidie worden door de gemeente aangeschreven. Wil uw vereniging ook in aanmerking komen voor deze subsidiebijdrage, maar heeft u geen bericht van de gemeente ontvangen, neemt u dan binnen twee weken contact op met de gemeente Hardenberg, Mélanie Kleinheerenbrink, 0523-289787 of Melanie.Kleinheerenbrink@hardenberg.nl.