Hardenberg

Stijging in deelname zorgverzekering gemeente

Door de redactie

Voor alle inwoners met een laag inkomen betaalt de gemeente Hardenberg mee aan een zorgpremie. De gemeente biedt hier drie pakketten aan bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De deelname aan de zorgverzekering van de gemeente is verdubbeld ten opzichte van het jaar 2015.

In het jaar 2015 waren er 493 verzekerden en in 2017 1058 verzekerden. "Dit is een forse toename, en dus een succes. We hopen door deze investering dat de maatschappelijke kosten op den duur minder worden", vertelt wethouder de Vent. Bij het meest uitgebreide pakket betaalt de gemeente 318 euro per jaar mee aan de zorgpremie. Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan 1.207,00 euro. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op 1.724,00euro netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan 1.356,00 euro (voor alleenstaanden) en 1.852,00 euro (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.