Hardenberg

Stenen eruit, bloemen erin

Door de redactie

De gemeente Hardenberg sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Daarmee is Hardenberg de derde gemeente in Overijssel die zich wil inzetten voor de bewustwording van het belang om bijvoorbeeld in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras.

Door een aantal stenen in tuinen te vervangen door planten kan bij hevige regenbuien het water beter in de grond zakken. Het is een goede manier om wateroverlast te verminderen. Lange, droge periodes met hoge temperaturen zorgen voor hittestress in binnensteden. Door te zorgen voor meer bomen en planten is de temperatuur een aantal graden lager dan in een versteende omgeving.

"Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer: zwaardere regenbuien en langdurige hitte en droogte. Met het aanbrengen van groen kunnen we onze omgeving leefbaar houden. Door verstening is echter steeds minder groen aanwezig in tuinen en in de openbare ruimte. Daar willen wij als gemeente samen met inwoners iets aan doen. Bovendien trekt een groene tuin bijen, vlinders en zangvogels aan waar je als bewoner van kunt genieten", aldus wethouder Alwin te Rietstap.

Groen, goed voor mens en dier

Mensen voelen zich beter in een omgeving met veel groen in plaats van steen. Een gezonde biodiversiteit is daarbij van belang. Door in de tuin stenen te vervangen door planten wordt hieraan al bijgedragen. Daarnaast bieden planten een plek waar insecten kunnen leven. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn de aantallen insecten met 75 procent afgenomen, waaronder ook bijen en vlinders. Dit is een van de gevolgen waardoor bepaalde vogelsoorten dreigen te verdwijnen. Door het aanplant van groen in de tuin krijgen insecten, bodemdieren en allerlei soorten tuinvogels meer leefgebied. "Deelname aan Steenbreek past goed in het programma voor het behoud van biodiversiteit waar we als gemeente al hard aan werken. Het mooie van Steenbreek is dat juist de inwoners zelf concreet iets kunnen doen", aldus Te Rietstap.

Actieplan

Samen met inwoners en organisaties wil de gemeente de bewustwording rond biodiversiteit in de gemeente stimuleren. Het aansluiten bij Steenbreek is hierin een mooie eerste stap. Als vervolg hierop wordt nu een actieplan opgesteld.