Hardenberg

Nieuwe fietsverbinding met Duitsland

Door de redactie

Het college van B&W van Hardenberg stelt voor om bij Radewijk een nieuw toeristisch fietspaadje aan te leggen en zo een nieuwe fietsverbinding met Duitsland te creëren. Het paadje moet leiden van de Radewijkerweg naar de Scholtmanns Diek in de gemeente Laar en zo fietsnetwerken aan beide kanten van de grens met elkaar verbinden. De gemeenteraad bespreekt het plan op dinsdag 15 januari.

De aanleg van het fietspad vloeit voort uit een afspraak tussen het vorige college van de gemeente Hardenberg en burgermeester Gerhard Trüün van de gemeente Laar. Beide gemeenten wilden graag een extra grensoverschrijdende fietsverbinding tussen de Radewijkerweg en Duitse grens, om zo het Nederlandse Fietsnetwerk en de Grafschafter Fietsentour met elkaar te verbinden. Beide fietsnetwerken zijn op enkele plekken al met elkaar verbonden maar ter hoogte van Radewijk is dat nog niet het geval. Met de realisatie van dit pad kunnen beide netwerken aan elkaar verbonden worden, wat leidt tot nieuwe ommetjes.

Het nieuwe verharde fietspad begint 'Achterin' aan het eind van de Radewijkerweg. Aan de overzijde van de grens komt het pad uit op de Scholtmanns Diek, ter hoogte van Op de Borgh bed and breakfast. Het nieuwe fietspad zal het traject volgen van het 'geitenpaadje' dat al sinds jaar en dag tussen beide wegen ligt.

In februari 2018 is een eerste collegevoorstel over de aanleg van het fietspad behandeld, maar om het pad daadwerkelijk te kunnen aanleggen moest eerst overeenstemming met de grondeigenaren worden bereikt. Die overeenstemming is er inmiddels, zodat de plannen nu concreet kunnen worden uitgewerkt. Het fietspad wordt bijna geheel op Nederlands grondgebied aangelegd. Slechts enkele meters liggen in Duitsland. Het leeuwendeel van de kosten, circa 70.000 euro, komt dan ook voor rekening van de gemeente Hardenberg. De gemeente Laar draagt 3.000 euro bij.