Hardenberg

Hoop voor Möllincksslag

Door de redactie

De problemen voor sporthal Möllincksslag in Bergentheim zijn nog niet voorbij, maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Gebruikers en inwoners uit het zuiden van de gemeente Hardenberg blijken bereid mee te denken aan een oplossing en de gemeente Hardenberg springt financieel bij.

De in 2004 in gebruik genomen sporthal Möllincksslag kampt met financiële en bestuurlijke problemen. Vanwege hoge onderhoudskosten en een teruglopende bezettingsgraad is de exploitatie niet sluitend te krijgen en financiële reserves zijn er niet meer. Het bestuur, dat al enige tijd zonder voorzitter zit, heeft aangegeven in juli te zullen aftreden en nieuwe bestuurders zijn nog niet gevonden.

De betrokkenheid bij de sporthal blijkt uit bijeenkomsten die op initiatief van de gemeente met de verschillende betrokken partijen zijn gehouden. De eerste bijeenkomst werd bijgewoond door ruim dertig mensen en dat heeft uiteindelijk geleid tot de vorming van vier commissies die zich over de diverse problemen buigen. Gekeken wordt onder meer of de kosten omlaag kunnen worden gebracht door bepaalde werkzaamheden die nu worden uitbesteed te gaan uitvoeren met vrijwilligers, bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden. Een ander aandachtspunt is de bezettingsgraad van de hal. Die daalt, met name doordat het aantal basisschoolleerlingen terugloopt. Eén commissie richt zich specifiek op dit probleem. Opvolgers voor het bestuur kunnen misschien worden gevonden nu meer doelgroepen bij de hal worden betrokken.

Financiële steun

De gemeente Hardenberg is bereid financieel bij te dragen aan een goede doorstart van de sporthal, met name door garant te staan voor de exploitatie. Daarnaast betaalt de gemeente de kosten van een onderzoek naar de technische installaties. De huidige installaties zijn niet volledig op hun taak berekend en moeten daardoor vaak op volle kracht werken. Dat is een belangrijke oorzaak van de hoge onderhoudskosten. Een oplossing voor dat probleem brengt een gezonde exploitatie dichterbij.