Hardenberg

Gemeente pakt gebruik lachgas aan

Door de redactie

De gemeente Hardenberg gaat, binnen de mogelijkheden van de huidige wetgeving, het gebruik van lachgas als genotsmiddel zoveel mogelijk beperken. Een algemeen verbod van lachgas is niet mogelijk, wel kunnen de verkoop en het gebruik van lachgas worden aangepakt middels een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en door het evenementenbeleid aan te passen. Het Rijk werkt aan nieuwe wet- en regelgeving waarmee het 'recreatief gebruik' van lachgas wél kan worden verboden.

In december 2019 stelde de fractie van de ChristenUnie vragen aan het college over de mogelijkheden voor een verbod op de verkoop van lachgas binnen de gemeente Hardenberg. Dit omdat het gebruik van lachgas als genotsmiddel een gevaar is voor de volksgezondheid en leidt tot overlast en onveilige situaties. Uit het antwoord van het college blijkt dat een algemeen verbod niet mogelijk is. Lachgas kent namelijk ook legale toepassingen in de zorg, technische industrie en horeca en winkels mogen lachgaspatronen verkopen voor het opkloppen van slagroom. De verkoop voor deze toepassingen is geregeld in de Warenwet en is legaal. Het gebruik in het algemeen en de verkoop in winkels en horeca kan dan ook niet zomaar verboden worden. Het Rijk werkt nu aan nieuwe wetgeving waarbij lachgas gaat vallen onder de Opiumwet. Het recreatief gebruik van lachgas wordt dan verboden, maar bovengenoemde legale toepassingen worden van het verbod uitgezonderd. Het wordt daarmee voor consumenten onmogelijk om lachgas te kopen in gasflessen of grote hoeveelheden patronen.

Lokale maatregelen

Ook voor de nieuwe landelijke wetgeving in werking treedt, heeft de gemeente al wel enkele mogelijkheden om het recreatief gebruik van lachgas tegen te gaan. Zo zal Hardenberg het evenementenbeleid aanpassen en daarin de verkoop van lachgas tijdens een evenement te verbieden. Nu al adviseert de gemeente organisatoren van evenementen de verstrekking van lachgas op het evenement niet toe te staan. Daarnaast kijkt de gemeente of het mogelijk is om een vergunningenstelsel voor venten op te nemen in de APV. Daarin kan het venten met lachgas dan worden verboden. Wat de gemeente zeker in de APV gaat opnemen is een verbod voor openlijk gebruik van lachgas, vergelijkbaar met het al bestaande verbod voor openlijk drankgebruik.

Preventie

Naast wettelijke maatregelen zet de gemeente ook in op voorlichting en preventie richting gebruikers van lachgas. Lachgas wordt opgenomen in het preventiebeleid zoals dat ook wordt gebruikt in het kader van het alcoholbeleid.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer