Hardenberg

Geen appartementen in Baalder

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van zeventien appartementen op het perceel Dr. Albert Schweitzerplein 3-5 in Baalder. Enkele grondgebonden woningen vindt het college van B en W aanvaardbaar. Daarnaast geeft het college aan om voor een bijzondere architectuurvorm te kiezen zodat de ruimtelijke functie in de wijk wordt benadrukt.

De heer K. Alfring van exploitatiemaatschappij Rehema heeft het verzoek ingediend. Supermarkt Alfring stopt 21 januari omdat concurrentie met andere supermarkten een verantwoorde exploitatie onmogelijk maakt. De heer Alfring wil de supermarkt slopen en een gebouw plaatsen met drie verdiepingen met ruimte voor vijf appartementen op de begane grond, zes op beide verdiepingen en een winkelruimte. In deze winkelruimte zou de cafetaria worden voortgezet.

Op het gebied waarin de percelen liggen, is de beheersverordening 'Hardenberg Wonen' van toepassing, de percelen hebben de bestemming 'wonen' met daarbij de aanduiding horeca (de cafetaria), en specifieke vorm van detailhandel (de supermarkt). De bestemming laat wonen toe, mits het aantal woningen niet toeneemt. Het realiseren van zeventien appartementen is dus in strijd met de bestemming omdat het aantal woningen toeneemt. In de gemeentelijke woonvisie is voor de bouw van appartementen ruimte gereserveerd in het centrum van Hardenberg en dit heeft de voorkeur. In de toekomst worden hier meer appartementen gebouwd. In de wijken Heemse, Marslanden, Baalder, Baalderveld worden grondgebonden woningen gebouwd.