Hardenberg

Eén tegen eenzaamheid

Door de redactie

De gemeente Hardenberg sluit zich aan bij de landelijke alliantie 'Eén tegen eenzaamheid'. De gemeente gaat op lokaal niveau met publieke en private partners samenwerken om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Door zich aan te sluiten bij de landelijke alliantie kan de gemeente profiteren van expertise en financiële steun van het Rijk.

In de gemeente Hardenberg geeft 38 procent van de inwoners aan zich eenzaam te voelen. In de kernen Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen is dat zelfs 42 procent. Daarom werkt de gemeente, samen met publieke en private partners, aan een plan om eenzaamheid te signaleren en activiteiten te organiseren die eenzaamheid tegen kunnen gaan. Zo moet worden voorkomen dat het stigma ontstaat dat ouder worden en eenzaamheid hand in hand gaan. Bovendien vindt de gemeente het belangrijk om aandacht te hebben voor inwoners van álle leeftijden die eenzaamheid kunnen ervaren. Daarom wordt een link gelegd met het inclusiebeleid, dat er toe moet leiden dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Bij het opzetten van een lokale samenwerking kan Hardenberg advies en ondersteuning krijgen vanuit het ministerie van VWS. Het is dan wel de bedoeling dat Hardenberg zich aansluit bij de landelijke alliantie tegen eenzaamheid. Daarnaast verleent ZonMW subsidie voor het ontwikkelen van initiatieven tegen eenzaamheid. Hardenberg wil graag subsidie aanvragen voor het project DagenDoen, waarmee de gemeente de weg naar (ontmoetings)activiteiten laagdrempeliger wil maken voor de inwoners. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is aansluiting bij de landelijke alliantie. Het is de bedoeling dat de aansluiting snel wordt geregeld zodat nog deze maand de subsidieaanvraag kan worden gedaan.

Week tegen de eenzaamheid

In oktober vindt de Week tegen de eenzaamheid plaats. De gemeente is al in overleg met meerder vrijwilligersorganisaties om hiervoor enkele ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten zullen de start vormen van de lokale samenwerking die daarna steeds verder wordt uitgebouwd.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer