Hardenberg

Alle supermarkten open op 23 en 30 december

Door de redactie

Alle supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen hun deuren openen op zondagen 23 en 30 december tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Eerder al wees het college koopzondagen aan voor alleen de kernen Hardenberg en Dedemsvaart.

In juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om tijdens een proefperiode en binnen een aantal kaders ervaring op te doen met koopzondagen in de gemeente Hardenberg. Vooruitlopend op de proefperiode, waren er afgelopen zomer al koopzondagen in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart.

Op basis van de ervaringen in de zomerperiode en na gesprekken met verschillende partijen, is de proefperiode in oktober gestart. Tot eind 2018 mogen supermarkten in Hardenberg in de even weken op zondag open. Supermarkten in Dedemsvaart mogen gedurende de proefperiode in de oneven weken open.

Daarnaast zijn rond de feestdagen in december koopzondagen voor zowel supermarkten als overige winkels aangewezen. Op zondag 23 december is het koopzondag voor alle winkels in de kern Hardenberg. Alle winkels in Dedemsvaart mogen op 2, 23 en 30 december open. De koopzondagen zijn steeds tussen 13.00 en 17.00 uur.

Alle kernen

De gemeente is in gesprek met supermarktondernemers uit de kleinere kernen in de gemeente. Zij geven aan voorstander te zijn van een gelijk speelveld voor alle supermarkten in de gemeente. Het college van B&W heeft deze week besloten dat alle supermarkten in de gemeente Hardenberg, dus ook de supermarkten in de kleinere kernen, op zondagen 23 en 30 december tussen 13.00 en 17.00 uur open mogen.

Evaluatie

Op 30 december is de laatste koopzondag van deze proefperiode. Direct na de proefperiode volgt de evaluatie. Daarbij worden de resultaten van de enquête die winkeliers momenteel kunnen invullen meegenomen, evenals de ervaringen met koopzondagen voor supermarkten in kleinere kernen. De evaluatie wordt begin 2019 zo snel mogelijk afgerond. Het college van B&W komt vervolgens met een definitief voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van koopzondagen.