Twenterand

Bussen krijgen weer ruimte op Hoofdweg in Vroomshoop

Door de redactie

De gemeente Twenterand past de situatie op de Hoofdweg in Vroomshoop aan, om de verkeersveiligheid te vergroten. De barricades die ter hoogte van de Stationslaan op de Hoofdweg zijn aangebracht worden verwijderen zodat bussen weer goed de Hoofdweg kunnen oprijden.

In verband met de werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik zijn in de berm langs de Hoofdweg, die aan het kanaal ligt, barricades geplaatst. Daardoor is de weg smaller geworden, en dat levert problemen op voor bussen die vanuit de Stationslaan de Hoofdweg willen opdraaien. Die moeten nu meerdere keren voor- en achteruit steken om de Hoofdweg op te kunnen rijden en dat leidt tot onveilige situaties. Dat was voor CDA Twenterand reden bij het college aan te dringen op maatregelen. Ook het college vindt de situatie bij de Stationsstraat ongewenst en heeft, in overleg met provincie en vervoersmaatschappij, besloten om een tweetal barricades te verwijderen. Daardoor kunnen de bussen de bocht weer goed nemen.

Geen extra handhaving

Naast de problemen ter hoogte van de Stationslaan, signaleerde het CDA ook dat het op de Hoofdweg geldende inrijverbod voor vracht- en landbouwverkeer regelmatig wordt genegeerd en dat de maximumsnelheid van 30 km/u fors wordt overschreden. De christendemocraten vroegen het college daarom ook of er vaker kan worden gehandhaafd. Daar ziet het college echter geen taak voor zich weggelegd blijkt uit het antwoord van het college: "Handhaving van de snelheid en het inrijverbod is een taak van de politie. Toen de barriers net waren geplaatst heeft de politie gehandhaafd".