Hardenberg

Gemeentehuis afgiftepunt voor briefstemmen

Door de redactie

In het gemeentehuis in Hardenberg wordt een afgiftepunt ingericht voor briefstemmen. 70-plussers die bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart per brief willen stemmen, maar hun biljet liever niet per post versturen, kunnen hun brief met stembiljet van 10 tot en met 17 maart afgeven op het gemeentehuis.

Vanwege de coronapandemie zijn er voor de komende verkiezingen maatregelen genomen om stembureaus veilig te maken voor stembureauleden en kiezers. Zoals de aanwezigheid van kuchschermen, het gebruik van desinfectiemiddelen, wegwerphandschoenen, kuchschermen, etc. Ook zijn stembureaus dit jaar drie dagen open, 15, 16 en 17 maart, om een betere spreiding mogelijk te maken en drukte te vermijden. Daarnaast is voor 70-plussers de mogelijkheid voor briefstemmen ingevoerd. Zij kunnen hun biljet in een envelop per post opsturen, of afgeven op een afgiftepunt. Het gemeentehuis in Hardenberg is dus zo'n afgiftepunt.

Afgiftepunten zijn bedoeld voor de kwetsbare kiezers en om ze de gelegenheid te geven om zonder drukte hun briefstem af te geven. Daarom worden stembureaus normaalgesproken niet gecombineerd met een afgiftepunt. Daar zou dan namelijk een toeloop kunnen ontstaan van inleveraars van briefstemmers en bezoekers van het stembureau. In het gemeentehuis is weliswaar ook een stembureau ingericht, maar er is voldoende ruimte om op voldoende afstand daarvan een afgiftepunt in te richten.