Ommens nieuws

Gemeente stemt in met uitbreiding Lidl

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen stemt onder voorwaarden in met de uitbreiding van de Lidl-supermarkt en de aanleg van extra parkeerplaatsen op de percelen Schurinkstraat 28b en 30.

Lidl Nederland Gmbh wil de supermarkt met 221 vierkante meter uitbreiden naar een totaaloppervlak van 1.798 vierkante meter. Dat moet de keten de mogelijkheid geven de winkelformule in het Ommer filiaal up to date brengen. De uitbreiding moet een betere en ruimere verdeling van de producten mogelijk maken waardoor de klanten meer comfort kan worden geboden. Naast de uitbreiding van de supermarkt voorziet het plan in een herinrichting van het parkeerterrein en de aanleg van 23 extra parkeerplaatsen. Hiervoor wordt het naastgelegen perceel Schurinkstraat 28b bij het bestaande parkeerterrein van de Lidl betrokken. Lidl heeft met de eigenaren van dit perceel een (voorlopige) koopovereenkomst gesloten.

De uitbreiding van de supermarkt is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Dat geldt echter niet voor het gebruik van Schurinkstraat 28b als parkeerterrein. Op dit perceel rust de bestemming 'wonen'. De gemeente concludeert echter dat sloop van de woning niet stuit op stedenbouwkundige bezwaren en er geen onevenredige aantasting van het bebouwingsbeeld plaatsvindt. Ook verandert de verkeerssituatie niet in die mate dat dit een bezwaar zou vormen. Het college zal daarom in principe medewerking verlenen aan het plan, maar stelt daarbij wel voorwaarden.

Voorwaarden

Het staat voor het college onvoldoende vast dat de gebruiksmogelijkheden van omliggende percelen niet in het geding zijn. Hiervoor zal Lidl de aanvraag verder moeten onderbouwen. Uit onderzoek naar de relevante milieuaspecten, in het bijzonder geluid, moet blijken dat er geen belemmeringen zijn om aan het plan medewerking te verlenen. Ook wordt Lidl gevraagd om de omwonenden tijdig te informeren over het voorgenomen initiatief. Dit in verband met het verkrijgen van draagvlak.