Hardenberg

'Gemeente moet isoleren stimuleren'

Door de redactie

De Hardenbergse fractie van 50PLUS vraagt zich af of de gemeente Hardenberg wel alle kansen benut die er zijn om particulieren te stimuleren hun woning (beter) te isoleren. De fractie spoort het college daarom aan gebruik te maken van financiële middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

In een brief met schriftelijke vragen wijst de 50PLUS-fractie het college erop dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 87 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten, waarmee die gemeenten projecten kunnen opzetten om eigenaren van koopwoningen te stimuleren om (kleine) energiebesparende maatregelen te nemen. Gemeenten hebben tot en met 14 november de tijd om voorstellen voor projecten in te dienen.

50PLUS ziet hier voor de gemeente Hardenberg kansen liggen: dat veel woningen in deze gemeente niet zijn geïsoleerd vindt 50PLUS een gemiste kans voor comfortabel wonen, lagere energieklassen en klimaat. De fractie ziet het inzetten van energiebesparende middelen door particulieren als een goed middel om de gemeentelijke doelstelling van 2% extra energiebesparing per jaar te halen en vindt dat de gemeente daarin een rol te vervullen heeft. Zo kan de gemeente vouchers aanreiken die huiseigenaren kunnen inzetten voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals het inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Of het geven van advies over verdergaande maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Vragen aan het college

50PLUS wil graag weten of het college op de hoogte is van deze regeling en of het college voorstellen voor projecten wil indienen. Ook vraagt de fractie of het college de mening deelt dat energiebesparende maatregelen belangrijk zijn om te voldoen aan het streven van 2% extra energiebesparing per jaar.