Hardenberg

Gemeente gaat in gesprek met Enexis

Door de redactie

De gemeente Hardenberg is akkoord gegaan met het ontwikkelen van zeven zonneparken. Er is een 'go-besluit' genomen. Dit betekent dat de initiatiefnemers van deze zonneparken hun plannen nu verder uitwerken.

Vorige week gaf ChristenUnie Overijssel aan dat er duidelijkheid moet komen over de capaciteit en mogelijkheden van het stroomnetwerk in Overijssel. De aansluiting van zonneparken op het stroomnetwerk moeten niet stuiten op capaciteitsproblemen. De ChristenUnie wil dat de capaciteit van het stroomnetwerk in kaart wordt gebracht. Maar hoe zit het in de gemeente Hardenberg met de capaciteit van het stroomnetwerk. Persvoorlichtster Carina van de Veen vertelt het volgende: "Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om met de netwerkbeheerders de aansluiting en mogelijkheid tot levering op het net te regelen. Deze zeven initiatieven zijn al bekend bij de netwerkbeheerders die daarmee dus rekening kunnen houden. De gemeente Hardenberg heeft van netwerkbeheerder Enexis een brief ontvangen waarin de netwerkbeheerder de gemeenten attent maakt op de capaciteitsproblematiek. Wij gaan op korte termijn met Enexis in gesprek over wat dit betekent voor de duurzaamheidsambitie en bijbehorende projecten van de gemeente Hardenberg. Kortom: we hebben dit in beeld".