Hardenberg

Geluidsonderzoek leidt tot geen hinder voor omwonenden Jacobs

Door de redactie

De gemeente Hardenberg moest van de Raad van State aantonen dat Grindwas bedrijf Jacobs in Balkbrug per se op de huidige locatie moet zijn gevestigd. De gemeente kreeg daarvoor een half jaar de tijd.

De Raad van State keurde op woensdag 19 december 2018 het nieuwe bestemmingsplan af dat de gemeente Hardenberg had vastgesteld om het grindwasserij Jacobs mogelijk te maken om zijn werkzaamheden aan De Pol in Balkbrug voort te zetten. Met dit bestemmingsplan wilde de gemeente een zwaardere milieucategorie instellen en meer overlast voor de omwonenden toestaan dan het voorgaande bestemmingsplan toestond. Ook wilde de gemeente hiermee verdere uitbreidingsplannen van Jacobs mogelijk maken.

Verschillende omwonenden ervaren ernstige overlast van de activiteiten van Jacobs en maakten daarom bezwaar tegen de plannen bij de Raad van State. Die gaf hen, in elk geval deels, gelijk.

Onderzoeksbureau

De gemeente Hardenberg heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld. Er is opnieuw een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat er geen geluidsoverlast is voor direct aanwonenden. Daarbij is uitgegaan van de toekomstige situatie waarin de in- en uitgang van het terrein is verplaatst richting de oprit van de N48.

In het kader van de landelijke regeling Duurzame Verstedelijking moest Hardenberg eerst maar eens kijken of er binnenstedelijk een betere locatie is. Het bedrijf staat nu niet in stedelijk gebied. Onderzoek toont aan dat dit plan voldoet aan een duurzame stedelijke invulling, zegt de gemeente Hardenberg nu. Ze heeft het bestemmingsplan zo aangepast dat het terrein via de N377 alleen nog maar voor langzaam verkeer bereikbaar is. De nieuwe in- en uitrit op de oprit naar de N48 is meegenomen.

De Raad van State gaat zich nu buigen over deze informatie en komt dan tot een definitieve uitspraak.