Coevorden

Geluidsmetingen en gezondheidsonderzoek windmolens

Door de redactie

Vijf Drentse gemeenten, waaronder Coevorden, laten nog voor de realisatie van windpark De Drentse Monden en Oostermoer metingen doen naar laagfrequent geluid in het gebied. De uitkomsten van de geluidsmetingen en blijvende monitoring, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan grootschalig wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Om dergelijk onderzoek mogelijk te maken, sluiten de gemeenten en de GGD'en Drenthe en Groningen aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie.

Omwonenden van het geplande windpark Drentse Monden en Oostermoer, vroegen de gemeenten eerder dit jaar een gezondheidsonderzoek te doen. Zij maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op de gezondheid, in het bijzonder laagfrequent geluid. De gemeenten hebben begrip voor de zorgen van hun inwoners. Daarom deden de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Stadskanaal een gezamenlijk verzoek aan de GGD'en Drenthe en Groningen naar de haalbaarheid van een regionaal gezondheidsonderzoek. Aangezien de bouw van de eerste windturbine in de Veenkoloniën inmiddels is gestart, willen de gemeenten vaart zetten achter de uitvoering van de gevraagde geluidsmetingen.

Grootschalig en langjarig gezondheidsonderzoek nodig

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD'en Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan regionaal is te organiseren. Zo'n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD'en sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.