Hardenberg

"Geld Rijksregeling drugsafval snel naar gedupeerden"

Door de redactie

Begint juli werd bekend dat er vanuit het Rijk een regeling komt die schade door drugsafvaldumpingen voor honderd procent vergoed. De fracties van CDA en VVD zijn blij met deze ontwikkelingen en willen weten hoe particulieren in Overijssel aanspraak kunnen maken op vergoeding uit de regeling.

"We zijn blij dat er nu is toegezegd dat er een landelijke regeling komt. Omdat we in Overijssel al eerder het initiatief hebben genomen om particulieren schadeloos te stellen, hebben we hier een aantal vragen over. In de aangekondigde regeling komen ook gemeenten in aanmerking voor schadevergoeding. We willen ook weten hoe dit wordt opgepakt", aldus de fractievoorzitters Bouwien Rutten (CDA) en Regien Courtz (VVD).

Overijsselse regeling

Beide fracties hebben vanwege het hoge aantal drugsdumpingen de afgelopen jaren in Overijssel en de enorme kosten voor landeigenaren, het initiatief genomen om te komen tot een tijdelijke compensatieregeling. Deze zou gelden tot het moment dat het Rijk weer met een programma zou komen. De fracties willen ook weten of hier nu compensatie voor komt vanuit het Rijk. Daarnaast willen zij een overzicht van alle locaties van drugsdumpingen in Overijssel van de afgelopen twee jaar. Om in kaart te kunnen brengen hoe groot het probleem en overlast is in Overijssel.