Hardenberg

Gehoord en serieus genomen

Door de redactie

De plannen voor de verbreding van de N377, vallen voor mij persoonlijk erg ongunstig uit. Ik probeer al jaren mijn huis te verkopen maar die kansen zijn nu totaal nihil omdat mijn huis straks bijna grenst aan de N377 waar tot nu nog een meter of tien tussen zit. Geluidsoverlast, fijnstof en trillingen. Het is er allemaal.

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Afgelopen week had ik hierover een gesprek met de heren Boerma (gedeputeerde provincie Overijssel), Beuving (verantwoordelijk ambtenaar binnen de provincie) en Te Rietstap (wethouder in de gemeente Hardenberg) op het Provinciehuis in Zwolle. Het was een constructief gesprek waar alle ruimte was voor mij om mijn pijnpunten, alternatieve oplossingen en argumentatie uiteen te zetten. Met wederzijds respect voor procedures en andere meningen. Ik ben gehoord, serieus genomen en we blijven in contact over dit probleem.

Het is fijn om te merken dat er nog volksvertegenwoordigers zijn die wel willen luisteren, de moeite nemen om zich te verdiepen in problemen van burgers en in dit geval van mij persoonlijk.

J. Lubbers

Balkbrug