Hardenberg

Geen verbindend fietspad richting Staphorst

Door de redactie

De gemeente Hardenberg zal vooralsnog niet meewerken aan het tot stand brengen van een toeristische fietsverbinding tussen Balkbrug en IJhorst / Staphorst. Voor de gemeente Hardenberg heeft de aanleg van het fietspad, dat langs Groot Oever zou moeten worden aangelegd, geen prioriteit.

De gemeente Staphorst wil een vrij liggend fietspad aanleggen van IJhorst tot aan de gemeentegrens met Hardenberg en had het college van Hardenberg gevraagd of er plannen zijn om het fietspad op Hardenbergs grondgebied door te trekken. De fietsverbinding wordt aangelegd vanuit voornamelijk toeristisch oogpunt. Het eventueel doortrekken van het vrij liggend fietspad op Hardenbergs grondgebied zou de toeristische verbinding versterken en levert een goede recreatieve fietsverbinding tussen IJhorst en Balkbrug op.

De gemeente Hardenberg gaat echter niet mee in deze plannen. Het college wil de benodigde 800.000 euro liever niet uitgeven aan een route die geen prioriteit heeft binnen het fietsnetwerk en die, zo blijkt uit metingen in 2018, maar zeer beperkt wordt gebruikt. Het college legt de prioriteiten bij het fietsverkeer op druk gebruikte verbindingen naar scholen en bedrijven.

Imagoschade

Wel erkent de gemeente dat het doortrekken van een vrij liggend fietspad tussen IJhorst en Oud Avereest toegevoegde waarde zou hebben voor de toeristische sector in het Reestdal. De gemeente houdt er zelfs rekening mee dat er imagoschade kan optreden voor Hardenberg als de gemeente Staphorst een fietspad aanlegt dat ophoudt bij de gemeentegrens. In deze fase is realisatie van het fietspad echter een stap te ver voor de gemeente Hardenberg.