Ommen

Geen terugvorderingen van subsidies

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om subsidies voor amateurkunst, evenementen en sport niet terug te vorderen. Het totaalbedrag dat reeds is toegekend voor amateurkunst, evenementen en sportbijeenkomsten is 86.989,56 euro. Voor de Ommer Bissingh een bedrag van 20.000 euro en voor de Stichting 75 jaar vrijheid Ommen een bedrag van 25.000 euro.

In Ommen worden jaarlijks voor zowel amateurkunst, sportbijeenkomsten en evenementen subsidies verleend conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Ommen 2013 (ASV) en de Beleidsregels. Als gevolg van de maatregelen in verband met het Coronavirus konden een aantal evenementen in deze periode niet plaatsvinden. Ook voor evenementen in de zomermaanden is het nog onduidelijk of deze door kunnen gaan. Het niet kunnen laten doorgaan van een activiteit ligt buiten de schuld van de organisaties, terwijl er al wel kosten zijn gemaakt of verplichtingen zijn aangegaan.