Hardenberg

Geen stijgingen meldingen van huiselijk geweld

Door de redactie

Het college van B en W laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat er geen stijging is in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari is er tijdens de rondvraag door de CDA-­fractie een vraag gesteld over de impact van de tweede lockdown op 'kwetsbare gezinnen'. Er werd onder andere gevraagd of er een stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling zichtbaar was. Veilig Thuis, de organisatie die onderzoek doet naar meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, ziet momenteel geen stijging van het aantal meldingen. De meldingen met een acuut karakter kennen periodes met pieken gedurende het hele jaar, zo ook bijvoorbeeld in januari 2020, voor de corona maatregelen. Veilig Thuis neemt wel een algemene stijging waar van het aantal meldingen, maar deze past binnen de stijging die ze de afgelopen jaren constateren en kunnen niet direct in verband worden gebracht met de (tweede) lockdown. De meldingen die binnenkomen bij Veilig Thuis worden momenteel wekelijks gemonitord. Daarnaast zien ze ook geen stijging van het aantal aanvragen voor jeugdhulp. Wel ontvangt Samen Doen meer vragen van ouders en/of jongeren rondom somberheidsklachten en het aanbrengen van dag structuur en hoe hiermee om te gaan. Het college maakt zich zorgen over het welzijn van jongeren en de mogelijke toestroom ná de lockdown richting de Jeugd GGZ, doordat jongeren te maken hebben met psychische problemen, angstklachten of depressies. Het college geeft in de brief aan dat ze lokale ontwikkelingen nauwgezet volgen.