Ommen

Geen nieuwe brug bij de stuw in Junne

Door de redactie

Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van Ommen het besluit genomen om de huidige brug over de stuw in Junne te vervangen omdat ook het waterschap de stuw zou gaan vervangen. Echter, doordat het waterschap ervaring heeft opgedaan met renovatie van sluis de Haandrik in Gramsbergen, is vervanging van sluis Junne in een ander daglicht komen te staan.

Het bestuur van het Waterschap heeft het college van B en W van Ommen laten weten dat ze besloten heeft de stuw niet meer te vervangen, maar wanneer mogelijk te laten renoveren. Dit besluit heeft tot gevolg dat de uitgangssituatie, op basis waarvan de gemeenteraad een voorkeursvariant voor de brug heeft vastgesteld, gewijzigd is. Daardoor moet de gemeente opnieuw definiëren welke variant voor gemeente Ommen het meest geschikt is. Het waterschap start in juni 2019 met de uitvoering van het onderzoek naar de stuw. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat renoveren mogelijk is zal aansluitend worden overgegaan op uitvoering van de renovatie werkzaaamheen door het Waterschap. Het Waterschap kan dan eventueel voorbereidingen treffen voor de bouw van de brug. In april/mei zal in een voorstel van de verschillende varianten met een voorkeursvariant ter besluitvorming naar college en raad gaan. De inschatting is dat realisatie van de brug in medio 2021, met de nieuwe ontstane situatie nog steeds haalbaar is.