Hardenberg

Geen loden leidingen in gebouwen gemeente

Door de redactie

In gebouwen van de gemeente Hardenberg zijn geen loden waterleidingen aanwezig. Dat blijk uit recent onderzoek, maakt het college bekend in antwoord op vragen die 50PLUS Hardenberg hierover stelde.

G.Brokelman

De fractie van 50PLUS had, naar aanleiding van een rapport van het RIVM over de schadelijke effecten van lood in drinkwater, in februari aan het college gevraagd duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet voorkomen van loden leidingen in gebouwen als woningen, bedrijven, scholen, kinderopvang en gemeentelijke gebouwen.

Uit het antwoord blijkt dat er zich geen loden leidingen bevinden in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Onder deze gemeentelijke gebouwen zijn er 32 waarin deze leidingen mogelijk aanwezig hadden kunnen zijn. Daarbij gaat het om een aantal scholen, woningen en monumentaal vastgoed. Deze gebouwen zijn recentelijk onderzocht en daaruit is gebleken dat er geen loden leidingen aanwezig zijn.

De gemeente heeft overigens alleen zicht op gebouwen die ze in eigendom heeft. Het onderzoeken van alle andere gebouwen is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van die gebouwen, zoals woningbouwcorporaties, beleggers en particuliere eigenaren. Wie zelf zijn woning wil (laten) onderzoeken kan bij waterleidingbedrijf Vitens terecht voor informatie en instructies. De gemeente Hardenberg zal binnenkort ook informatie hierover verstrekken op www.hardenberg.net.