Hardenberg

Geen station in Bergentheim

Door de redactie

De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg hebben via een quickscan de haalbaarheid van de heropening van station Bergentheim onderzocht. De conclusie van het rapport is dat de heropening van het station weliswaar nieuwe reizigers oplevert, maar dat dit niet zomaar is in te passen in de dienstregeling en er grote financiële gevolgen aan zitten. Gemeente en provincie zijn op basis van deze quickscan tot de conclusie gekomen dat het nu niet realistisch is om tot heropening van station Bergentheim over te gaan. Wel wordt verkend of een mobiliteitshub kan bijdragen aan de bereikbaarheid van en het woongenot in Bergentheim.

De gemeente Hardenberg had bij de provincie Overijssel aangedrongen op een onderzoek naar de heropening van het station dat in 1975 is gesloten. De gemeente is van mening dat heropening en goed openbaar vervoer van groot belang is voor de ontwikkeling en de leefbaarheid van een kern als Bergentheim. De huidige buslijn is volgens de gemeente niet voldoende.

Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van de provincie en gemeente een prognose gemaakt van het aantal mogelijke (nieuwe) reizigers dat gebruik kan gaan maken van het nieuwe station. Samen met de vervoerder (Arriva) en met ProRail is onderzocht wat de consequenties zijn op de dienstregeling van de treinen en welke inrichtingseisen er zijn voor een nieuw station.

Reizigers

Station Bergentheim levert een redelijk aantal in- en uitstappers op. Een deel van deze in- en uitstappers maakt nu ook al gebruik van het openbaar vervoer. Deze reizigers stappen op de trein in Hardenberg of Mariënberg of maken gebruik van de bus. Het aantal nieuwe openbaar vervoerreizigers is daardoor beperkt, zo'n 80 tot 190 nieuwe in- en uitstappers per dag. Dit leidt tot hogere exploitatiekosten van jaarlijks 170.000 euro tot 600.000 euro. Een vuistregel voor de economische levensvatbaarheid van een nieuw station is duizend nieuwe in- en uitstappers.

Dienstregeling

Het stoppen op station Bergentheim past niet in de huidige dienstregeling, mede door de enkelsporige trajecten. Toch stoppen in Bergentheim vraagt om grootschalige infrastructurele aanpassingen, zoals het aanleggen van passeersporen of het overslaan van een ander station.

Inrichtingseisen

De inrichtingseisen voor een nieuw station zijn vanuit ProRail veel strenger dan voor een bestaand station. Zo moet uit veiligheidsoverwegingen de bestaande spoorwegovergang bij het nieuwe station worden vervangen door een ongelijkvloerse spoorkruising. De eenmalige investeringskosten voor de heropening van station Bergentheim zijn daardoor hoog en kunnen oplopen tot 25 miljoen euro, exclusief eventuele kosten voor inpassing in de dienstregeling.

Mobiliteitshub

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel zijn op basis van deze quickscan tot de conclusie gekomen dat het nu niet realistisch is om tot heropening van station Bergentheim over te gaan. Wel wordt gezamenlijk onderzocht op welke wijze de stationslocatie in de toekomst een centrale rol kan spelen in de bereikbaarheid van en het woongenot in Bergentheim, bijvoorbeeld door het centreren van (mobiliteits)voorzieningen in Bergentheim rondom de beoogde stationslocatie. Hierbij valt te denken aan een bushalte, wachtvoorziening, (deel)fietsvoorzieningen en (deel)autovoorzieningen, mogelijk gecombineerd met elektrische laadmogelijkheden, een pick-up point voor pakketjes en boodschappen enzovoort.

In de nog op te stellen mobiliteitsvisie pleit de gemeente Hardenberg voor een structurele verbetering van de Vechtdallijnen, met treinstation Bergentheim als logisch onderdeel. Door reizigersstromen nu te bundelen bij de toekomstige stationslocatie als mobiliteitshub, wordt de stap naar een treinstation kleiner.