Ommen

Geen gratis zwemabonnement voor Ommer jeugd

Door de redactie

De gemeente Ommen zal geen gratis zwemabonnementen gaan verstrekken aan kinderen van zes tot zestien jaar. Het college heeft de voors en tegens daarvan onderzocht en besloten er niet toe over te gaan.

De gemeenteraad verzocht in juli het college de mogelijkheid van een gratis abonnement te onderzoeken in het kader van gezondheid en beweging voor kinderen. Naar aanleiding daarvan heeft het college onder meer in beeld gebracht welke stimuleringsmaatregelen er vanuit de gemeente al worden aangeboden om bewegen en gezondheid van kinderen te stimuleren. Ook sprak wethouder Scheele met buitenzwembad Olde Vechte. Ook is er een indicatie gegeven van wat het kost om kinderen een keer per week gratis te kunnen laten zwemmen.

Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen al veel mogelijkheden worden geboden om bewegen en sporten in het algemeen, maar ook zwemmen in het bijzonder, te stimuleren. Ook blijkt dat het aanbieden van gratis zwemabonnementen een effect heeft op de exploitatie van openluchtbad Olde Vechte en zwembad de Carrousel. Voor het college reden om niet over te gaan tot het aanbieden van gratis abonnementen.