Hardenberg

Geen geld voor 'mooie gedachte'

Door de redactie

Hardenberg gaat niet zorgen voor een troostboom op begraafplaatsen in alle kernen van de gemeente. Het college van B&W vindt het door de Hardenbergse 50 Plus-fractie geopperde idee 'een mooie gedachte', maar concludeert ook dat er geen geld voor is.

Enkele jaren geleden is op begraafplaats de Larikshof in Hardenberg een gedenkplek ingericht waar ouders hun prematuur geboren kinderen kunnen herdenken door een vlinder met inscriptie op te hangen in een zogenoemde troostboom. Dit 'vlinderhofje', zoals de gedenkplek wordt aangeduid, is aangelegd op initiatief van de begrafenisverenigingen in Hardenberg en Gramsbergen. In overleg met deze verenigingen is toen besloten dat één zo'n voorziening voor de hele gemeente volstaat. De fractie van 50 Plus vindt dat deze mogelijkheid aanwezig moet zijn in iedere kern met een eigen begraafplaats en vroeg het college enkele weken geleden of dat bereid is om deze mogelijkheid te creëren in iedere kern van de gemeente Hardenberg.

Praktische bezwaren

Het college vindt het idee van 50 Plus 'een mooie gedachte', maar ziet te veel praktische bezwaren om het te realiseren. Zo zijn er alleen gemeentelijke begraafplaatsen in Balkbrug, Dedemsvaart en Gramsbergen. De begraafplaatsen in de andere kernen zijn particuliere begraafplaatsen. Daar heeft de gemeente geen beheer of zeggenschap over. Daarnaast is voor de voorgestelde gedenkplekken geen geld opgenomen in de begroting en onder de huidige financiële omstandigheden ziet het college geen mogelijkheid om dat in de komende begroting alsnog te doen. Per begraafplaats is met de aanleg van zo'n gedenkplek 15.000 euro gemoeid. Mogelijkheden om dat geld terug te verdienen zijn er niet, omdat er per jaar maar enkele keren gebruik van wordt gemaakt.