Hardenberg

Geen gecoördineerde actie met 75 jaar bevrijding

Door de redactie

In 1950 (kort na de oorlog) is de 'Oranjevereniging Bergentheim en omstreken' opgericht. De activiteiten die door de Oranjevereniging op Koningsdag worden georganiseerd zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en verbinding onder de dorpsbevolking, en dat staat los van of je wel of niet koningsgezind bent.Het programma voor Koningsdag 2020 is inmiddels in grote lijnen vastgesteld.

Festiviteit i.vm. 75-jaar bevrijding

In 2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. We zien dagelijks om ons heen hoe waardevol vrijheid is, en daarom is het belangrijk om hier bij stil te staan en dit met elkaar te vieren. Vijf jaar geleden heeft de Oranjevereniging een mooie gondelvaart georganiseerd waaraan veel buurtverenigingen uit Bergentheim hebben deelgenomen. Op Koningsdag 2019 heeft het bestuur een oproep gedaan voor vrijwilligers die in een tijdelijke commissie zich bezig zouden willen houden met festiviteiten rond de herdenking van 75-jaar bevrijding. Helaas hebben we hiervoor geen enkele aanmelding ontvangen en het bestuur heeft daarom moeten besluiten dat er geen gecoördineerde actie zal komen vanuit de Oranjevereniging.

Oproep bestuursleden of vrijwilligers

Het bestuur van de Oranjevereniging wil de vereniging natuurlijk graag in stand houden, maar is hierbij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en sponsoren. Want om een leuke dag te kunnen organiseren moet er het nodige werk verzet worden en er moet ook geïnvesteerd worden om een programma van enige kwaliteit te kunnen bieden. Al enige jaren is het erg moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden of voldoende vrijwilligers die op Koningsdag zelf hun steentje bij willen dragen. We doen daarom hierbij een oproep aan iedereen die Bergentheim een warm hart toedraagt, om zich aan te melden als vrijwilliger of als bestuurslid.

Contact

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met het bestuur: oranjebergentheim@hotmail.com. De overige contactgegevens staan op de website: www.oranjeverenigingbergentheim.nl