Hardenberg

Geen extra onderhoud op begraafplaatsen

Door de redactie

50PLUS heeft het college van B en W van de gemeente Hardenberg vragen gesteld over het onderhoud van begraafplaatsen.

Fred Roest

50 Plus noemde als voorbeeld de bomen en het onkruid bij het graf van Baron van Dedem op begraafplaats De Mulderij en onkruid in de perken en hoog gras tussen de graven op de Larikshof. Het college geeft aan in een brief aan 50Plus dat het onderhoud van de begraafplaatsen niet is gewijzigd. "Dat wil niet zeggen dat er zich incidenteel geen afwijkingen kunnen voordoen. Groen is een levend product en weersinvloeden zijn sterk bepalend voor het beeld. Waar op het ene moment het gras is gekort en de perken zijn ontdaan van onkruid, kunnen gras en onkruid er een volgend moment opnieuw welig tieren. Incidentele afwijkingen die aan de beheerder worden gemeld, worden altijd opgelost', laat het college van B en W weten.