Hardenberg

Geen bijdrage voor buurtbarbeque

Door de redactie

De gemeente Twenterand heeft besloten geen kernbudget toe te kennen aan de buurtbarbecue in de Kolenmieten te Vroomshoop.

Op 2 juli is de Regeling kernbudgetten Twenterand 2019 -2020 vastgesteld door het college. Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in de kernen in Twenterand. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken. Een inwoner van Vroomshoop heeft gevraagd een kernbudget toe te kennen voor een buurtbarbecue in de Kolenmieten te Vroomshoop. Deze inwoner vraagt een bijdrage voor dit initiatief, dat in totaal 385,- euro kost. De regeling heeft als doel de sociale binding in de kern te versterken. Het initiatief tot het organiseren van een buurtbarbecue draagt daar in onvoldoende mate aan bij. Verder is de regeling bedoeld als aanjaaggeld voor passende initiatieven. Het gaat daarbij vooral om nieuwe initiatieven.