Ommen

Geen bedrijfsgebouw in buitengebied, wel handhaving

Door de redactie

De bewoner van een perceel aan de Deventerweg in Vilsteren krijgt geen toestemming om een grote schuur bij zijn woning bouwen. De Vilsternaar wilde de schuur gebruiken als opslagruimte van zijn bedrijf in bosbouw en grondwerk, maar het bestemmingsplan staat hier geen bedrijfsfunctie toe. Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft daarom het principeverzoek voor het mogen plaatsen van de schuur afgewezen.

De Vilsternaar heeft een bedrijf dat zich bezighoudt met bosbouw en grondwerk in de gemeente Ommen, maar vooral in de buitengebieden van Dalfsen, Vilsteren en Hoonhorst en omgeving. Op het buitenterrein wordt op dit moment hout, stenen, zand en grind opgeslagen. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. In het verleden heeft de gemeente daarom meerdere brieven gezonden waarin wordt overwogen om een last onder dwangsom op te leggen voor het beëindigen van de opslag. De aanvrager wilde de strijdigheid met het bestemmingsplan opheffen met de bouw van de schuur. Die moest een omvang krijgen van 600 vierkante meter.

De plannen passen niet in de doelstelling van de gemeente om het buitengebied vrij te houden van nieuwe niet-agrarische bedrijfsbestemmingen en bij woningen alleen ondergeschikte bedrijfsdoeleinden toe te staan. Bij de woning mag maximaal 150 vierkante meter aan bijgebouwen staan. In dit geval staan er al bijgebouwen die dit aantal vierkante meters ruimschoots overschrijden. De extra schuur zou dit met nog eens 600 vierkante meter meer overschrijden. De grote schuur is ook strijdig met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf mag namelijk maximaal 100 vierkante meter vloeroppervlak van de woning of bijgebouwen worden gebruikt.

Geen bestemmingsplanwijziging

Om de schuur toch toe te kunnen staan zou een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. De gemeente ziet dat echter als een ongewenste ontwikkeling. Ten eerste omdat er op zeer korte afstand een woning staat die vanuit de milieuwet beschermd dient te worden. Daarnaast is het is het niet wenselijk om een niet-agrarisch bedrijf toe te voegen in het buitengebied. Conform het beleid van de provincie en de gemeente worden niet-agrarische bedrijven doorverwezen naar de daarvoor bedoelde bedrijventerreinen. Dat betekent ook dat er nu gehandhaafd zal moeten worden op de buitenopslag.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer