Hardenberg

Gediplomeerde mediatoren op Vreedzame School cbs De Bron

Door de redactie

Op De Bron hebben maar liefst 10 kinderen van de bovenbouw hun opleiding als mediator met goed gevolg afgelegd. Ze hebben tijdens een feestelijke uitreiking in het bijzijn van ouders, vrienden en meesters en juffen hun diploma in ontvangst mogen nemen. Om als mediator te mogen werken moesten de kinderen solliciteren en zijn ze door hun medeleerlingen en meesters en juffen gekozen om deze taak binnen de school te gaan vervullen.

Cbs De Bron is sinds een jaar bezig om samen met de andere basisschool in het dorp te werken volgens het programma De Vreedzame school. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin sociale vaardigheden, veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. De kinderen worden gestimuleerd hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze door een leerling-mediator geholpen worden. Deze leerling-mediatoren bemiddelen in de pauzes bij conflicten tussen medeleerlingen. Ze doen dat altijd samen met een maatje. Kinderen spreken heel snel over ruzie, maar vaak betreft het een meningsverschil. Op basis van het programma wordt ze geleerd dat je een meningsverschil kunt uitpraten door kritisch te luisteren en beide kanten van het verhaal goed duidelijk te krijgen. Natuurlijk blijft er het toeziend oog van de leerkracht, die de ontwikkelingen goed in de gaten houdt en vooral samen met de mediatoren in gesprek blijft. Vanaf januari gaan deze leerlingen hun bijzondere rol als mediator vervullen en hebben er per dag twee mediatoren dienst.