Hardenberg

Gebedsviering op de boerderij

Door de redactie

Op zondag 7 juli, om 10.00 uur, wordt er een gebedsviering gehouden op de boerderij aan de Schuineslootweg 113 te Schuinesloot. Het thema is: met hart, hoofd en handen.

Voorgangster in de dienst is mevrouw Marga Klein Overmeen. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Belt' Canto. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken met iets lekkers en is er gelegenheid om de boerderij te bezichtigen. Tevens is er een deurcollecte. De Werkgroep boerderijviering Slagharen/De Belte nodigt u allen van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn.