Ommen

Fusie tussen Stichting De Ambelt en OOZ

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen staat positief tegenover de bestuurlijke functie tussen Stichting De Ambelt en OOZ.

De bestuurlijke fusie heeft geen effect op het aanbod in de regio. De Ambelt blijft bestaan, maar komt onder de koepel OOZ. Er is geen sprake van sluiting of verplaatsing van locaties. De Ambelt houdt, net als elke andere school binnen OOZ, een hoge mate van beleidsvrijheid bij de inrichting van het onderwijs. Door de fusie kan met name op het vlak van bedrijfsvoering winst optreden op de inzet van medewerkers en middelen.