Hardenberg

Lezer aan het woord: Functie-eisen voor wethouder?

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten

Functie-eisen voor wethouder?

Beste medeburgers. Ten tijde van wethouder hr. Douwe Prinsse hadden we de Aldi-soap, nu met wethouder hr. Martijn Breukelman hebben we de Jacobs-soap.

Worden er geen functie-eisen aan een wethouder gesteld, bijvoorbeeld door de burgemeester, of is het onkunde van de ambtenaren? Wanneer het hoogste rechtsorgaan – de Raad van State – een heel plan afkeurt, dan zit er duidelijk iets goed fout in het gemeentehuis.

Goed goan

Gerard Kats, Hardenberg