Hardenberg

Fracties willen inzage in dossier Aldi

Door de redactie

De raadsfracties van 50PLUS, GroenLinks, D66 en VVD willen inzicht in de afspraken die de gemeente Hardenberg met diverse partijen heeft gemaakt met betrekking tot de centrumontwikkeling van Dedemsvaart. De afspraken zijn van belang in de kwestie rond de door Aldi gewenste verplaatsing naar het Mercatorterrein.

unknown

Aldi heeft al lange tijd de wens de supermarkt aan de Julianastraat te verhuizen naar het Mercatorplein, maar die verplaatsing past niet in de gemeentelijke detailhandelstructuurvisie waarin winkels worden geconcentreerd rond de markt, het zogenaamde kernwinkelgebied. Daarover heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met betrokkenen, zoals de in het centrum aanwezige supermarkten. De bovengenoemde fracties hechten veel waarde aan die afspraken: "Uitgangspunt voor besluitvorming van de ondergetekende fracties is altijd geweest dat de gemeente Hardenberg afspraken heeft gemaakt met een aantal betrokken partijen zoals de Jumbo en C1000/thans Albert Heijn en dat de gemeente zich als betrouwbare partner zou hebben te houden aan de uitvoering daarvan. De inhoud van de gemaakte afspraken zou zijn dat Aldi niet verplaatst zou worden naar het Mercatorterrein".

Aldi heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van de afspraken. Op 4 maart 2020 heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente niet aan dat verzoek heeft voldaan en onvoldoende heeft onderbouwd waarom de gevraagde openheid niet is gegeven. De gemeente werd opgedragen de gevraagde documenten, waaronder de gemaakte afspraak, alsnog openbaar te maken. Op 7 april heeft het college een nieuw Wob-besluit genomen, maar volgens de vier fracties voldoet dat nog steeds niet: "Met enige verbazing constateren de ondergetekende fracties dat u nog steeds geen inzage heeft gegeven ter zake deze bedoelde afspraken". De fracties willen daarom nu zelf inzage in de gemaakte afspraken en vragen de gemeente daarnaast om een opgave van de tot nu toe gemaakte kosten in dit dossier.