Twenterand

Financiële compensatie voor waterwinning

Door de redactie

Uit grondgebied van onder meer de gemeente Twenterand wordt water gewonnen. Dit gebeurt sinds mensenheugenis door Vitens, die daarvoor een vergunning heeft van de provincie Overijssel. In de gemeente Twenterand kennen we sinds 1992 het Hammerflier. In dit gebied in Den Ham, Vroomshoop en Geerdijk wordt jaarlijks 1,5 miljoen kubieke meter water onttrokken.

Het waterwinlocatie Hoge Hexel loopt door tot in Vriezenveen. Straks loopt dit verder door in de gemeente Twenterand tot en met het gebied Vriezenveen, Daarle , Daarlerveen voor drinkwaterwinning bij.

Het college antwoordt dat er zeker gevolgen zullen zijn door de nieuwe en extra waterwinning. De wettelijke basis voor drinkwaterwinning is de Drinkwaterwet. De provincie stelt voor aangewezen gebieden regels ter bescherming van het grondwater, met het oog op de waterwinning. Alleen in het geval door de drinkwaterwinning schade ontstaat, moeten drinkwaterbedrijven die schade vergoeden. Wat de exacte gevolgen zijn voor de inwoners en de (agrarische) bedrijven is op dit moment nog niet duidelijk, wel dat het een substantieel gebied van de gemeente Twenterand betreft. De nieuwe en extra waterwinning, evenals de gevolgen hiervan, bespreekt het college met de bestuurlijk verantwoordelijken van de provincie Overijssel en Vitens. Ook schadevergoeding is daarbij onderwerp van gesprek.