Hardenberg

Filmreis langs de Vecht

Door de redactie

Begint de Vecht bij de boerderij Bertmaring in Oberdarfeld? In de gracht van kasteel Darfeld misschien? Of bij Eggerode, waar de Rokeler- en Burloër beek samenkomen? De Enschedeër Jan van der Geest zal donderdag 7 maart met filmbeelden proberen te bewijzen wat het echte beginpunt van de rivier is. Hij doet dat in het LOC+ in Hardenberg, tijdens de jaarvergadering van de historische vereniging.

Van der Geest heeft enkele jaren geleden een film gemaakt over het stroomgebied van de Dinkel, daarna van de Regge en tenslotte van de Vecht, de rivier waarin de beide andere riviertjes uitmonden. Het verhaal in de film gaat over de natuur, de cultuur maar ook de historie van het gebied tussen Darfeld en Mariënberg.

Voordat Jan van der Geest de beelden vertoont van plaatsen als Schöppingen, Nordhorn, Emlichheim, Gramsbergen, Hardenberg en Junne houdt de historische vereniging haar jaarvergadering. Naast het behandelen van het jaarverslag en het financieel verslag vindt een bestuursverkiezing plaats. Ina Vogelzang wordt voorgedragen om tot het bestuur toe te treden. Grietje Bakker-Altena en Piet van Weerden zijn afredend en stellen zich herkiesbaar. De bijeenkomst vindt 7 maart plaats in de podiumruimte van het LOC+ in Hardenberg, ingang Sportlaan. De aanvang is 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.