Hardenberg

Film 'Anders' komt naar Hardenberg

Door de redactie

Op donderdag 11 april organiseert De Stuw in samenwerking met InBeeld een bijzondere dag die in het teken staat van bewustwording over lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt). De derdeklassers van het voorgezet onderwijs in Hardenberg krijgen de film 'Anders' te zien in de bioscoop.

's Avonds om 19.00 uur draait de film nog een keer in de bioskoop in Hardenberg draaien en dan is deze voor iedereen toegankelijk. Er is een inloop vanaf 18.30 uur en de film start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Speciaal voor deze gelegenheid komt Reinout Hellenthal, de regisseur van 'Anders' naar Hardenberg om u te ontvangen. U kunt zich opgeven via facebook.

"We leven in een tijd waarin er veel gaande is over geslacht, seksuele geaardheid en de taboesfeer daaromheen. Het is geen keuze om anders te zijn, je bent het. Hierover willen we het gesprek op gang brengen", vertellen Kelly van Ginkel, jongerenwerkster bij De Stuw Sociaal Werk en Anne van den Hoek, werkzaam bij In Beeld Creatieve Coöperatie Hardenberg.

Bewustwording

Kelly en Anne zijn de initiatiefneemsters van dit project. "Vanuit mijn functie als jongerenwerker is één van mijn taken en werkzaamheden inzetten op preventiewerk. Wij zijn structureel actief op scholen en daar maken we diverse thema's bespreekbaar onder de jeugd. Hier valt bijvoorbeeld verliefdheid, seksuele voorlichting en geaardheid ook onder. Het afgelopen jaar hebben we al in de landelijke regenboogweek op één van de VO-scholen (de Nieuwe Veste) een activiteit gedaan in het kader van het thema lhbt. We hebben destijds een regenboogvlag gemaakt. Onlangs kwam via Anne van de Hoek, die connecties heeft met de regisseur van de film Anders, de mogelijkheid om deze film naar Hardenberg te halen. Ik denk dat dit een hele mooie manier is om jongeren bewust te maken van het thema".

Aanleiding is de Nashvilleverklaring

"Toen ik nog raadslid was heb ik een motie ingediend dat Hardenberg een Regenbooggemeente moest worden om zo een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lhbt'ers. Ik vind het onacceptabel dat lhbt'ers niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. Op initiatief van de ChristenUnie is destijds mijn motie over de Regenbooggemeente niet op de agenda gekomen. Er zou wel een bijeenkomst komen maar nu anderhalf jaar geleden is die er nog steeds niet. We waren bezig om uitnodigingen te versturen en op dat moment kwam de nashvilleverklaring met ook een een stelling in Weekblad De Toren. Destijds kon ik ervoor zorgen dat de film 'Anders' in Hardenberg in de bioscoop kwam. Maar dit is toen niet gelukt. Maar nu gaat het gebeuren in samenwerking met Kelly. Ik hoop dat de film tot een open gesprek in de politiek zal leiden".

'Anders' naar Hardenberg

"De korte Nederlandse film 'Anders' heeft inmiddels 31 nationale en internationale filmprijzen ontvangen. "Met de internationaal bekroonde film 'Anders' willen we aandacht vragen voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. Het gaat om erkenning, één op de vier personen is anders, iedereen heeft tegenwoordig een 'etiketje' en iedereen worstelt met zijn eigen identiteit. Maar als dan ook de buitenwereld je 'anders' vindt en je je van binnen anders voelt dan dat je aan de buitenwereld laat zien. Dan wordt het alleen maar erger. Dit heeft grote gevolgen voor de rest van je leven. Daarom is de acceptatie vanaf jeugdige leeftijd al belangrijk", vertelt Anne.

"We hebben de beschikking over lesmaterialen voor de scholen in het kader van een stukje nazorg. De film is erg indrukwekkend. Inmiddels hebben we vanuit vier VO-scholen toezegging voor deelname aan het preventieve programma rondom de film 'Anders'. De afgelopen periode is het thema veel besproken in de landelijke media maar ook studenten van het Alfa college hebben onlangs het thema aan de orde gesteld tijdens een debat bij de gemeente. Ik denk dat dit mooie ontwikkelingen zijn en dit laat ook zien dat er draagvlak is om het thema onder de aandacht te brengen", vertelt Kelly. Het lespakket biedt met drie lesbrieven materiaal voor één of twee lesuren. Het samen bekijken van de film 'Anders' vormt het startpunt. Daarna gaan de leerlingen actief en op een persoonlijke manier aan de slag met het thema. De lespakketten zijn van CMO STAMM (hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe)".

Inhoud van de film 'Anders'

De film 'Anders' vertelt het verhaal van de 14-jarige Alex, die aardig met zichzelf in de knoop zit en op het Drentse platteland kan rekenen op een hoop vreemde blikken. Hij is beste maatjes met zijn toekomstige zwager Hendrik, waar hij goede gesprekken mee voert en graag mee stoeit in het bos.

Als de zus van Alex en Hendrik besluiten om het dorp in te ruilen voor de stad, leidt dit tot een turbulente reeks gebeurtenissen, die Alex doen inzien wie hij echt is.

'Anders' werd vorig jaar gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe en maakte deel uit van een groter project, de Culturele Regenboogweek. Drenthe wilde hiermee de acceptatie verbeteren van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders en benadrukken dat Drenthe was uitgeroepen tot de eerste Regenboogprovincie van Nederland. Voor 'Anders' werd een flink bedrag ter beschikking gesteld. "Eigenlijk zou deze film 'normaal' als titel moeten hebben", vertelt Anne. "Iedereen moet deze film zien. Elk mens wil zichzelf zijn en gelukkig, ongeacht wie of wat je bent. Dat geldt voor degenen die anders zijn, maar ook voor degenen die moeite hebben met anders zijn", besluit Anne. "Ik vind het belangrijk om in dit thema te investeren omdat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Gemeente Hardenberg is de meest inclusieve gemeente van Nederland en moet volgens mij dit thema opnemen. Inclusief gaat over veel meer dan alleen gehandicapten, het gaat om iedereen die ánders' is".