Hardenberg

Fietsenwinkel aan De Oostermaat toegestaan

Door de redactie

De eigenaar van een pand aan de Oostermaat 59b in Gramsbergen mag in dat pand een fietsenwinkel vestigen. Dat heeft het college van B&W beslist in een planologische principe-uitspraak.

Het betreffende pand wordt nu gebruikt voor reparatie en opslag van fietsen. In het verleden zat er een activiteitenorganisatie in het pand en heeft er ondergeschikte detailhandel (verkoop van skeelers en schaatsen) plaatsgevonden. De eigenaar wil in het pand graag een fietsenwinkel vestigen. Het pand is hiervoor qua omvang uitermate geschikt mede ook omdat er ruimte is voor de opslag van fietsen. Daarnaast is de bereikbaarheid van het pand goed en is er voldoende ruimte rondom het pand voor het parkeren van auto's.

Het perceel is gelegen heeft de bestemming 'woongebied', met daarbij de aanduiding 'bedrijf'. Detailhandel is niet toegestaan. Dit betekent dat het plan in strijd is met de bestemming. Omdat het gaat om een gewijzigd gebruik van een bestaand pand kan door middel van een omgevingsvergunning waarbij buitenplans wordt afgeweken van de bestemming (op basis van de kruimelgevallenlijst) eventueel medewerking worden verleend aan het plan.

Op de beoogde locatie voor is in het verleden ook een winkel gevestigd geweest. En omdat de locatie vlak bij het centrum ligt, omdat er naast het pand ook een winkel aanwezig is (meubelzaak) en omdat de locatie goed bereikbaar is en over voldoende parkeerruimte beschikt, wordt het in dit geval aanvaardbaar geacht om de fietsenwinkel toe te staan. Daarbij speelt ook een rol dat voor de betreffende ondernemer dit pand vanwege de omvang (ook ruimte voor stalling van fietsen) het enige geschikte en ook beschikbare pand is in Gramsbergen.

Qua mogelijke overlast voor de omgeving kan gesteld worden dat een fietsenwinkel niet meer overlast zal geven dat een bedrijf dat op basis van de bestemming gevestigd zou kunnen worden. De initiatiefnemer heeft het plan besproken met omwonenden. Zij hebben geen bezwaar tegen deze invulling.