Hardenberg

Feestelijke opening speel- en beweegtuin in Lutten

Door de redactie

Onder aanwezigheid van alle schoolkinderen van basisschool de Fontein is vrijdag 5 april de Speeltuin de Flierefluiters heropend. Dit na een grote verbouwing en uitbreiding van de speeltuin met een heuse beweegtuin. Wethouder Gitta Luiten heeft onder toeziend oog van zo’n 140 leerlingen, leerkrachten, veel vrijwilligers en dorpsbewoners de nieuwe speelboot gedoopt en de volledig nieuwe beweegtuin geopend.

Meer dan een jaar geleden kwamen twee ideeën van speeltuinvereniging de Flierefluiters voor het vervangen van de speelboot en een beweegtuin door Plaatselijk Belang Lutten bij elkaar. Meer bewegen voor jong en oud was het motto. Waar Lutten inmiddels sterk in blijkt te zijn is samenwerking zoeken met anderen om samen meer te bereiken. Het project werd tijdens de gesprekken steeds groter en de subsidiestroom kwam goed op gang. Door Plaatselijk Belang is dorpsgenoot Marinus Benning gevraagd als projectleider, samen met veel vrijwilligers en plaatselijke dienstverleners, die belangeloos de diensten als grondverzet en machines aanboden, is bijna een jaar gewerkt om een prachtige speel- en beweegtuin te realiseren. De samenwerking tussen de plaatselijke initiatiefnemers en de gemeente Hardenberg was goed en daarom kon snel worden gehandeld. Een beweegtuin is uniek in de gemeente Hardenberg en dan ook nog geheel door initiatiefnemers neergezet is een compliment waard, geeft Gitta Luiten aan. Lutten is 1 van de 3 kernen binnen de initiatiefgroep Lutten Leeft dat de laatste jaren laat zien dat door participeren veel bereikt kan worden en voor de toekomst van groot belang is. Ook het behouden- en onderhouden van een eigen speeltuin in een kleine kern is niet vanzelfsprekend, daarom zijn enthousiaste vrijwilligers en leden hard nodig die zich willen aansluiten bij de speeltuinvereniging of 1 van de andere werkgroepen binnen Lutten Leeft.