Ommen

Feestelijk jubileumavond ANV de Ommer Marke

Door de redactie

Het bestuur van ANV De Ommer Marke nodigt u uit om samen het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren op maandag 11 november om 20.00 uur in zalencentrum de Kern, Bouwstraat 23, Ommen.

Tijdens deze feestelijke jubileumavond zullen zij haar visie voor de komende jaren presenteren. Dit gebeurt in aanwezigheid van de Gedeputeerde voor Natuur en Landbouw; de heer Gert Harm Bolscher. Hiervoor worden alle contacten uitgenodigd. Er zullen kraampjes met informatie over noviteiten en de tentoonstelling 'vroeger en nu' aanwezig zijn. Start nestkasten-project door wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen. Informatieve kraampjesmarkt met Kleine windmolens voor in het buitengebied; Mogelijkheden Waterstof als energiebron - met proefopstelling; Acupunctuur op de boerderij; Nestkasten voor op- en rond het boerenerf; Boer Als Gastheer ¿ verbinding boer-burger; Kruidenrijke randen ¿ aanleg en onderhoud; Pilot OMAB ¿ gebruik maaisel voor bodemverbetering; Tentoonstelling van artikelen over activiteiten in het verleden. Een avond om herinneringen op te halen en om over de toekomst te discussiëren!