Hardenberg

Feest voor inwoners Balkbrug

Door de redactie

Op 20 september van 15:00 uur tot 19:00 uur organiseert Veldzicht een feest voor de inwoners van Balkbrug. Dit doen we om samen met Balkbrug te vieren dat we 125 jaar bestaan. Veldzicht en het dorp zijn nauw met elkaar verbonden.

Op de Veldzichthoeve, de zorgboerderij van Veldzicht, is een nostalgische kermis voor kinderen met zweefmolen, draaimolen en reuzenrad. Inwoners kunnen daar in gesprek met medewerkers van Veldzicht die op allerlei manieren laten zien wat er tegenwoordig in de kliniek gebeurt. Uiteraard is er ook voldoende te eten en te drinken. De toegang is gratis, eten en drinken tegen betaling.

In 1894 opende Veldzicht in Balkburg voor het eerst de deuren. De geschiedenis van de instelling en haar patiënten is bijzonder. Het begon als rijksopvoedingsgesticht voor moeilijk opvoedbare jongens, bleef daarna lange tijd een tbs-kliniek (later: forensisch psychiatrisch centrum) en is sinds 2016 een centrum voor transculturele psychiatrie. De behandeling van mensen met een niet-westerse achtergrond vormt nu een belangrijke taak.

Veldzicht maakt zich al 125 jaar sterk voor mensen die tijdelijk niet meer in de maatschappij kunnen zijn. Vroeger was dit altijd in een gedwongen, justitieel kader. Tegenwoordig verblijven patiënten ook vrijwillig in Veldzicht. Dit gaat in veel gevallen om mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. Zij ontvangen specialistische, individuele zorg en passende begeleiding in een beveiligde omgeving. Na een tijdelijk verblijf keren ze terug naar de instelling waar ze vandaan kwamen. Of een passende vervolgvoorziening of land van herkomst. Daarmee draagt Veldzicht al 125 jaar bij aan een veiligere samenleving.