Hardenberg

Onrust bij Hardenberg'85

Door de redactie

De beheerstichting Sportaccommodatie Baalderveld heeft een brief gestuurd naar alle leden van de voetbalvereniging Hardenberg'85. In deze brief geeft de stichting aan dat zich ondertussen grote zorgen maken over de financiële toekomst van Hardenberg'85 en rept over 'onverklaarbare verduistering van geld uit de kantinekas'. Voetbalvereniging Hardenberg'85 heeft inmiddels een advocaat in de armen genomen om zich tegen de beschuldigingen te verweren.

Gerrit Jan Olthoff, voorzitter van vv Hardenberg'85 wil inhoudelijk niet ingaan op de ontstane commotie. "We wisten dat deze brief eraan zat te komen. Om te voorkomen dat dat we allerlei dingen gaan roepen, hebben wij een advocaat in de armen genomen. Wij willen op een goede en nette manier reageren op de brief. De beschuldiging van de greep uit de kantinekas is nergens op gebaseerd, alleen op aanname. We blijven nu gewoon rustig en in overleg met onze advocaat distantiëren wij ons van alles wat inhoudelijk in desbetreffende brief staat. Het is jammer zoals het nu gaat, maar het is zoals het is". Voetbalvereniging Hardenberg'85 onderzoekt of de club kan breken met de 'wurgconstructie' tussen de stichting en de vereniging. Het clubhuis is vrijdag 1 maart en maandag 4 maart extra geopend om leden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen.

Redenen

De stichting heeft volgens haar statuten de taak om een sportaccommodatie in Baalderveld in stand te houden en wil door middel van deze brief de zorgen delen met alle leden van voetbalvereniging Hardenberg'85. Ook zal een brief gestuurd worden aan de sponsoren. In januari 2019 gaf het bestuur van de vereniging in een aan de stichting geadresseerd schrijven aan dat de ledenadministratie, 15 jaar lang gevoerd door de secretaris en penningsmeester van de stichting en als kaderlid betrokken bij Hardenberg'85, in andere handen zou overgaan. De in deze brief genoemde redenen worden door de stichting gezien als niet ter zake doende en valse voorwendselen. Door deze verwevenheid had de stichting de mogelijkheid om de vereniging te controleren op met name financieel gebied.

Geen overbodige luxe

Deze controle bleek geen overbodige luxe. De stichting geeft in de brief aan dat er vrij recent nog, in het jaar 2013 en 2017 dat er enorme tekorten van ongeveer 15.000 euro niet verklaard konden worden. Deze gevallen werden opgemerkt door de secretaris-penningmeester van de stichting. In het jaar 2013 heeft het bestuur van Hardenberg'85 wel een commissie ingesteld om te voorkomen dat het nog een zou fout gaan. In het jaar 2017 bleek bij een nieuwe controle weer veel geld weg te zijn. De verdenking wees in beide keren richting kantine. Ondanks ingestelde onderzoeken is nooit boven water gekomen wie hier verantwoordelijk voor is. De kascontrolecommissie heeft in de afgelopen jaren tot drie keer toe tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring onthouden aan het gevoerde financiële beleid van het bestuur van Hardenberg'85. Enige jaren gelden heeft het bestuur van Hardenberg'85 aan de stichting medegedeeld om een faillissementsaanvraag te overwegen.

Geschiedenis

Enkele jaren na de oprichting van Hardenberg;85 kreeg de verenging een eigen accommodatie in Baalderveld. Dit was in het jaar 1992. Toen werd ook de Beheerstichting Sportaccommodatie Baalderveld opgericht. Deze stichting zorgde mede voor de bouw van de kantine en kleedkamers, later (in het jaar 2007-2008) gevolgd door nieuwe kleedkamer en een tribune. Er werden daarnaast twee kunstgrasvelden aangelegd. De opstallen op het sportpark zijn allemaal eigendom van de stichting, waarbij de kantine en de commissiekamer verhuurd worden (onderhoud voor rekening stichting en de andere gebouwen gratis door de vereniging worden gebruikt (onderhoud voor rekening van de vereniging). Er is een huurcontract en een aanvullende overeenkomst waarin alles juridisch is geregeld. Er is altijd grote verwevenheid tussen de vereniging en de stichting geweest, maar ook was er vaak sprake van flinke meningsverschillen. Daar waar de vereniging (overigens wel begrijpelijk) de aan van de dag wel eens wilde laten prevaleren, moest de stichting meer de grote (vooral financiële) lijn in de gaten houden. Hierbij was er gelukkig altijd een meer dan goede verstandhouding en afstemming met de gemeente Hardenberg laat de stichting weten.