Twenterand

Exploitatie en ontwikkeling locatie Smithoek en locatie Mozaïek

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand stelt de gemeenteraad voor om de locaties Smithoek en Mozaïek zelf te exploiteren en te ontwikkelen en af te wijken van de Nota Grondbeleid.

Voor de locaties van de Smithoek in Den Ham en het Mozaëk in Vriezenveen is het wenselijk om de kavels zo snel mogelijk uit te geven, gezien de vraag naar woningbouw op deze locaties. Om de regie te houden op de planning en de kwaliteit en diversiteit van deze locaties wordt dit voorstel gedaan. Als de gemeente zelf over gaat tot ontwikkelingen zijn er geen onderhandelingen met derden nodig om tot uitgifte van de kavels te komen en is het proces tot uitgifte korter. Om beide locaties zo snel mogelijk in uitgifte te brengen moeten voorbereidingskosten worden gemaakt voor onderzoek, het opstellen van een bestemmingsplan inclusief stedenbouwkundige opzet en verkavelingsplan. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor sloop en sanering van bestaande gebouwen. De gemeente loopt door het zelf exploiteren van de locaties een risico, doordat niet bekend is binnen welke termijn de gronden worden verkocht. De voorbereidingskredieten voor de Smithoek zijn 115.000 euro en voor Mozaïek 260.000 euro.