Hardenberg

Evenementen moeten worden aangepast aan 1,5 meter economie

Door de redactie

Evenementenorganisatoren in gemeente Hardenberg kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Door de onzekerheden rondom corona is besloten dat vooral subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor (vernieuwende) evenementen die coronaproof kunnen worden uitgevoerd. In 2020 is er opnieuw 75.000 euro beschikbaar. De termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag is verlengd tot en met 31 december 2020, om de ruimte te geven plannen nader uit te werken.

In de gemeente Hardenberg wordt normaal gesproken jaarlijks een scala aan evenementen georganiseerd. Dit jaar is veelal alles gecanceld. Om toch te zorgen dat we volgend jaar weer evenementen mogelijk te maken, stelt de gemeente Hardenberg wederom 75.000 euro beschikbaar. Organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie via www.hardenberg.nl.Uiteraard maakt de 1,5 meter economie het realiseren van een evenement complexer en vraag dit soms om een omschakeling. Daarom heeft de gemeente Hardenberg besloten om de indientermijn te verlengen tot en met 31 december 2020.

Kansrijke evenementen

De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen: grote evenementen, reguliere of lokale evenementen en nieuwe kansrijke evenementen. Organisatoren worden vooral uitgedaagd te kijken naar de laatste categorie. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen de subsidie maximaal drie jaar ontvangen van maximaal 10.000 euro. Deze evenementen kennen geen minimaal vereist bezoekersaantal.

Met 1,5 meter afstand de leukste evenementen

"Evenementen versterken de lokale economie en zorgen voor werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg", aldus wethouder Jan ten Kate. "Organisatoren van evenementen zagen dit jaar wellicht hun geliefde evenement niet doorgaan. Of dit volgend jaar wel kan is natuurlijk ernstig de vraag. Daarom dagen we organisatoren uit om een evenement zo aan te passen dat het past binnen de '1,5 meter economie'. Of wellicht in te zetten op een geheel vernieuwend evenement met een verrassend karakter".

Voorbereidingskosten

Afgelopen jaar heeft de gemeente Hardenberg besloten de subsidie voor een evenement niet terug te vorderen als deze voor voorbereidingskosten al was ingezet. In 2021 is dit niet meer mogelijk. De voorbereidingskosten voor events die in 2021 ten gevolge van corona niet doorgaan, worden in principe dan niet vergoed.

Aanvragen subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25 procent van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria. Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het college van B&W heeft de subsidieregeling vastgesteld. Voor organisatoren van evenementen is het 'Evenementenkompas 2020-2022' aangepast. Hiermee wil de gemeente organisatoren van evenementen inspireren. Ook biedt het handvaten voor organisatoren. Het aanvragen van de evenementensubsidie kan via het aanvraagformulier. De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in maart 2021 uitsluitsel te geven.

Inspiratiesessie

Stichting Hardenberg Promotie organiseerde afgelopen donderdag een inspiratiesessie voor evenementenorganisatoren. Tijdens de goedbezochte avond kwamen diverse organisatoren naar voren die hun evenement hebben aangepast en mogelijkheden zagen binnen de maatregelen die er zijn. Organisatoren gingen ook samen in gesprek en ontstonden er mooie ideeën. Deze sessie worden mogelijk wegens succes binnenkort nogmaals herhaald.