Hardenberg

Er moet haast worden gemaakt met de plannen om woningen aardgasloos te maken

Door de redactie

unknown

Deze stellings is opgezet door GroenLInks.

GroenLinks

Dat we van gas af willen is niet de vraag. Wel hoe we het betaalbaar houden voor iedereen. Daar moeten de plannen ook over gaan. We horen dat sommige inwoners al goede ideeën hebben over de gastransitie. Die moeten we gebruiken om tot de plannen te komen. Plannen die niet vanuit het gemeentehuis komen maar die per wijk kunnen verschillen. Plannen die de rekening niet bij de inwoner neerleggen maar bijvoorbeeld gefinancierd worden uit rendement van een veld zonnepanelen. Haastige spoed is zelden goed en daarom moeten we nu snel stappen zetten. Om te voorkomen dat er echte haast bij komt kijken.

50Plus

50PLUS Hardenberg is voor duurzaamheid. Alleen de vraag is of er haast gemaakt moet worden, is dat wel realistisch!!! In Nederland zijn er ongeveer 7,7 miljoen huishoudens en 1 miljoen overige gebouwen die allemaal voor een aantal vragen komen te staan. Bijvoorbeeld hoe verwarm ik mijn huis straks als er geen aardgas meer is ? In gemeente Hardenberg wordt bij nieuwbouwwoningen al rekening gehouden met aardgasloos bouwen (vanaf 1 juli 2018 ). Zoals: warmtepompen, zonnepanelen en windmolens. Bij bestaande bouw/sociale huur vergt dit nog enige aandacht. Hoe worden inwoners zowel nieuwbouw als bestaande bouw betrokken bij het aardgasloos bouwen/wonen ? Hoe worden de groep inwoners bereikt die hier minder van bewust zijn of niet weten hoe duurzaamheid ingezet kan worden ? Zijn inwoners voldoende geïnformeerd ? Wij vinden het daarom belangrijk dat inwoners mee genomen worden in de transitie op een laagdrempelige manier. Hierin speelt duidelijkheid, openheid en eerlijkheid een belangrijke rol.

VVD

Door het 'klimaatgedram' organiseert (Groen) links haar eigen tegenstand. Niet ieder huis en/of portemonnee leent zich namelijk voor een aardgasloze transformatie en zeker niet op korte termijn. Voor nieuw te bouwen huizen is het prima om deze gasloos te maken, maar voor huizen die zijn aangesloten op het zeer goed werkende gasnet, kan ook eenvoudig en snel een begin gemaakt worden met het verduurzamen van de bron. Door Friesland Campina is al een samenwerking gestart met Groen Gas Nederland om door middel van mestvergisting groen gas te produceren. Dan snijdt het mes in onze gemeente aan 2 kanten. Goed voor de boeren en voor het klimaat.

CDA

Haastige spoed... We staan als CDA staan voor rentmeesterschap en verduurzaming van onze gemeente en we willen dit zorgvuldig doen. Het aardgasloos maken van woningen kan op dit moment alleen nog tegen hoge kosten. Het verwijderen van een gasaansluiting kost bij de meeste netbeheerders namelijk nog flink wat geld (en dat terwijl je in Duitsland nog subsidie krijgt voor het aanleggen van een gasaansluiting!).

Uiterlijk in 2050 zal koken en stoken op aardgas in heel Nederland verleden tijd zijn. We staan samen voor de uitdaging om de overgang naar nieuwe duurzame energievoorzieningen mogelijk te maken. Als de overheid wil dat woningen aardgasvrij worden, is het ook belangrijk dat ze helpt om er voor te zorgen dat het betaalbaar is en waar nodig wet- en regelgeving aanpast.

PvdA

Als PvdA zijn we het zeer eens met deze stelling. We zullen wel moeten als we onze kinderen niet willen laten opdraaien voor de kosten van klimaatverandering. We willen immers ook dat de NAM gauw stopt met gaswinning in Hardenberg net als in Groningen. Ook willen we niet afhankelijk zijn van Poetin voor ons gas. Woningen moeten dan wel goed geïsoleerd zijn. Bij verwarmen kan dan met een warmtepomp of via een aansluiting op een warmtenet. We moeten dan wel meer elektriciteit duurzaam opwekken door zon of wind. Als het dak van je huis daar geschikt voor is kun je dat zelf. Of je doet het samen in een energiecoöperatie zoals Lutten Levert. Je kunt natuurlijk ook groene energie afnemen van je energieleverancier.De overheid moet zorgen voor gunstige financiering voor aanpassingen aan je huis zodat iedereen mee kan doen.

OpKoers.nu

Het is een mooie ontwikkeling dat nieuwe woningen aardgas loos gebouwd worden. Wat betreft de haast voor het aardgas loos maken van bestaande woningen dient er wat Opkoers.nu toch enige terughoudendheid in acht te worden genomen.

Er zijn op het moment nog veel onduidelijkheden wat betreft de alternatieve verwarmingsmogelijkheden, de warmtepomp lijkt nu een goede mogelijkheid als alternatief. De ontwikkelingen gaan echter snel, over 5 of 10 jaar kunnen de huidige alternatieven verouderd zijn. Gezien de hoge kosten die er gemoeid zijn met het aardgas loos maken van bestaande woningen en de brij aan regelgeving en subsidies denken wij dat er zorgvuldige afwegingen gemaakt dienen te worden. Alhoewel het goed is om de bestaande woningen energiezuiniger en aardgasvrij te maken leidt haast zelden tot een goed besluit.

ChristenUnie

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasloos zijn. Dat is een giga-opdracht (200.000 woningen per jaar) en veel oplossingen zijn nu nog duur, wat een snelle aanpak bemoeilijkt. In Hardenberg moeten nieuwbouwwoningen aardgasloos zijn en verduurzamen gebouweigenaren en verhuurders, samen met bewoners, hun panden. Ondanks het breed gedeelde gevoel voor urgentie, is het soms moeilijk vertrouwen in ingrijpende beslissingen en innovaties te hebben. Zo lijkt het erop dat het gasnet geschikt is voor waterstof. De ChristenUnie vindt dus dat we flink voortgang moeten houden in de energietransitie, maar is voorzichtig met overhaaste beslissingen.