Hardenberg

Enorme saamhorigheid en flexibiliteit

Door de redactie

Vanaf maandag 16 maart werden er door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen lessen gegeven meer op scholen. Maandag en dinsdag hebben de leerkrachten op diverse scholen van onderwijsstichting Chrono ervoor gezorgd dat de leerlingen vanaf woensdag weer thuis digitaal aan de slag konden.

G. Brokelman

"Er is enorme saamhorigheid en flexibiliteit binnen de teams", laat Henk Brink voorzitter college van bestuur Stichting Chrono weten. "Er ontstaan fantastische mooie vormen van afstandsonderwijs, waarbij er enorm veel via videoverbinding, livestream, chatgroepen et cetera worden uitgewisseld. Leerkrachten zijn erg druk met het geven van feedback aan de kinderen, het maken van instructiefilmpjes en ouders ondersteunen met hulp, mocht dat noodzakelijk zijn. Kinderen en leerkrachten hebben immers geen vakantie, want er moet wel aan de huiswerkopdrachten gewerkt worden. Door de nood geboren ontstaan nu waardevolle initiatieven, waar we in de toekomst profijt van zullen hebben".

Lespakketten op maat

Voor sbo de Oase in Hardenberg was het lesmateriaal nog wel een lastige klus. "Donderdagochtend konden ouders, familie, kennis enzovoort langskomen om werk op te halen. Het werk werd afgegeven door het raam of via de aparte ingangen van de kinderen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De personen die het materiaal kwamen halen hebben we zoveel mogelijk verspreid over de diverse ruimtes om de contacten met personeelsleden zo kort mogelijk te houden. Door de vele verschillen in niveaus en aanpak van leerlingen zijn veel pakketten specifiek samengesteld. Passend bij de leerling", vertelt Aaldert Renting, directeur van obs de Oase.

"Niet elke ouder heeft de mogelijkheid voor digitale communicatie. Daarnaast is niet elke ouder digitaal vaardig, dus dat maakt het nog weer lastiger. Al met al bleek het nog niet eenvoudig om de onderwijspakketten op maat en min of meer zelfstandig werkbaar samen te stellen, zodat de afhankelijkheid van de al of niet mogelijke ondersteuning door ouders niet de bepalende factor voor het succes van het kind wordt".

De leerlingen hebben (afhankelijk van leeftijd en vaardigheden) de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen aan de leerkracht. Uiteraard geldt dit ook voor de ouders.

Daar waar dit niet mogelijk is of moeilijk zal gaan hebben collega's telefoonnummers beschikbaar gesteld. Dagelijks zijn een aantal collega's op school voor de opvang van kinderen, maar ook voor het samenstellen/aanpassen van onderwijspakketten en communicatie met leerlingen en ouders. "Gedurende de dag komen er veel meer collega's langs dan volgens de planning is afgesproken. Collega's willen toch nog even iets doen. Alles in dienst van een zo goed mogelijk onderwijsaanbod voor de kinderen", vertelt Aaldert Renting.