Hardenberg

Elke school binnen de Chrono onderzoekt mogelijkheden

Door de redactie

Vanaf vandaag, maandag 16 maart, zijn de scholen dicht in verband met de maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met het coronavirus. Zondag 15 maart en maandag 16 maart is er overleg geweest tussen alle directeuren van de scholen binnen de Stichting Chrono.

"Alle ouders van leerlingen zijn geïnformeerd. Elke school onderzoekt welke mogelijkheden voor thuiswerk er zijn. Dat is afhankelijk van de methodes die ze gebruiken en zal voor een deel op papier en digitaal gebeuren. Er zullen ongetwijfeld creatieve oplossingen worden bedacht. Er wordt in deze tijden veel van iedereen gevraagd en het personeel is in hoge mate bereid om in het belang van de kinderen mee te denken", aldus voorzitter college van bestuur Stichting Chrono. Voor de opvang van kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken wordt voor opvang gezorgd, in samenwerking met de kinderopvangorganisaties. "Hier blijkt echter ook dat veel ouders zelf al een oplossing hebben gevonden. We hopen dat we met elkaar er zo voor kunnen zorgen dat de verspreiding van het virus tot een minimum wordt beperkt", aldus Henk Brink.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer