Hardenberg

Eindelijk weer naar school

Door de redactie

De basisscholen zijn per maandag 11 mei weer opengegaan. Ook cbs De Fontein-locatie Hoofdweg in Westerhaar heeft haar deuren weer geopend voor de kinderen en leerkrachten.

FG Kayim

Aan het woord is Esther van der Schee, directeur cbs De Fontein-locatie Hoofdweg in Westerhaar. "We hadden enerzijds wel verwacht dat de scholen per 11 mei gedeeltelijk weer open zouden gaan. We zijn blij dat we de kinderen na zoveel weken weer in levenden lijve op school kunnen ontvangen.

Het thuisonderwijs is goed verlopen. In digitaal opzicht hebben we als team een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt en dankzij apps als Teams en Hangouts was er toch veel contact mogelijk tussen de leerkrachten onderling en de leerkrachten en de kinderen. Via onze communicatieapp Parro werden er veel foto's van thuiswerkende kinderen gedeeld; mooi om te zien".

Besluit school weer open

Bij cbs de Fontein staan de leerkrachten achter het besluit om de school weer te openen, maar sommige leerkrachten vinden het ook spannend en zijn huiverig voor besmetting voor zichzelf of hun naasten. "Onze stichting, SCOT, heeft ervoor gezorgd dat voor alle scholen voldoende extra beschermingsmaatregelen zijn aangeschaft. Er staan desinfectiezuilen bij de ingang van de school, er zijn schermen geplaatst op het bureau van de leerkracht, er is extra schoonmaak van de school tijdens een schooldag en er voldoende desinfectiemateriaal. De collega's zijn blij dat deze maatregelen zijn genomen en voelen zich hierdoor ook gesteund in hun onzekerheid over deze situatie", aldus Esther.

Invulling van 50 procent onderwijstijd

"We hebben als team lang gesproken over de invulling van de 50 procent onderwijstijd; wat is het meest handige rooster, hele of halve dagen naar school? Uiteindelijk toch, in samenspraak met ons bestuur, gekozen voor hele dagen. Met name voor ouders is dit een meer passende oplossing. Maar ook voor de aansluiting met de kinderopvang is dit een logische keuze. De ene helft van de groep komt op maandag en donderdag naar school. De andere helft van de groep op dinsdag en vrijdag".

Handhaving thuiswerken

De leerkrachten op cbs De Fontein zijn vanaf 11 mei weer vier hele dagen les gaan geven. Er blijft dus minder tijd over om het thuiswerken op hetzelfde niveau aan te bieden als in de afgelopen periode. Esther legt uit: "Wij hebben ervoor gekozen om de digitale verwerking (herhaling en verdieping) van de lesstof als thuiswerk aan te blijven bieden. Dus er hoeven geen boeken en schriften meer mee naar huis. Ik denk dat de kinderen en ouders daar blij mee zullen zijn".

Met elkaar, voor elkaar

"Tot slot... ik ben enorm trots op de ouders en kinderen van onze school. De ouders hebben echt hun uiterste best gedaan om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. Dat dit niet altijd gemakkelijk was, mag duidelijk zijn. En de kinderen hebben serieus gewerkt aan hun thuisopdrachten, heel knap. Maar ook op mijn collega's ben ik trots. Wat hebben we als team hard gewerkt in de afgelopen periode. Ons motto 'Met elkaar, voor elkaar' hebben we echt in de praktijk gebracht. Op maandag 11 mei gingen de schooldeuren weer open. We zijn eerst met de kinderen gaan praten over de afgelopen periode. De kinderen hadden genoeg te bespreken en te delen. De vijftig procent onderwijstijd zal vervolgens voornamelijk ingevuld worden met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Komende week zullen we ongetwijfeld tegen dingen aanlopen die niet in ons protocol staan.... maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we daar ook wel een oplossing voor vinden", eindigt Esther van der Schee dit gesprek.

FG Kayim

FG Kayim

FG Kayim

FG Kayim

FG Kayim

FG Kayim