Hardenberg

Einde aan Stichting WeB projecten

Door de redactie

Stichting WeB Projecten houdt op te bestaan. Het resterende vermogen wordt geschonken aan twee welzijnsstichtingen in Twenterand.

Er is een einde gekomen aan het bestaan van Stichting WeB Projecten. De afkorting WeB staat voor Welzijn en Educatie Bureau, een stichting die jarenlang beeldbepalend was voor de uitvoering van het sociaal cultureel werk in Vroomshoop en Den Ham. WeB ging op in Stichting Welzijn Twenterand, waarna WeB Projecten als zelfstandige stichting doorging. Het kreeg als taak om met de resterende subsidiegelden activiteiten en projecten in Twenterand financieel te ondersteunen.

Zo is er bijvoorbeeld geld gegaan naar de inrichting van theater Het Punt, naar de populaire ontmoetingsactiviteit "Eet mee en naar talloze andere sociale en educatieve activiteiten in de Gemeente Twenterand. Uiteindelijk bleek er toch nog een flink bedrag over te zijn waarvoor het bestuur van Web Projecten een passende bestemming wilde vinden. Na goed overleg is besloten het geld te verdelen over twee stichtingen die zich in Twenterand inzetten voor kwetsbare mensen die het zeker in deze tijd van corona extra moeilijk hebben: Stichting Evenmens en Stichting Leergeld Twenterand.

Stichting Evenmens

Stichting Evenmens ondersteunt mantelzorgers, onder andere met het geven van informatie en advies, het organiseren van activiteiten en het overnemen van regeltaken en respijtzorg. Daarnaast worden er ook zorgvrijwilligers ingezet die mensen helpen met psychische en andere problemen, zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek.

Ook worden hier jonge mantelzorgers ondersteund en organiseert men lotgenotencontact. https://evenmens.nl/gemeente-twenterand)

Stichting Leergeld Twenterand

Stichting Leergeld Twenterand zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben, mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten door bijvoorbeeld schoolreisjes te betalen, een abonnement op een sportclub te financieren, of een fiets of laptop voor school te bekostigen. https://www.leergeld.nl/twenterand

Na uitkering van deze bedragen is de kas leeg en wordt de Stichting WeB Projecten opgeheven.